Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стиль IEEE передбачає оформлення списку використаних джерел у нумерованому форматі. Номери посилань наводять у квадратних дужках – без крапки – та вирівнюють ліворуч – так, щоб номери джерел утворювали окремий стовпчик.

Бібліографічні посилання в списку використаних джерел наводять за хронологічним порядком цитування кожного відповідного джерела в тексті.

Приклад списку використаних джерел за IEEE:

  1. <…>
  2. Р. С. Клюйков та С. Ф. Клюйков, “Узагальнення практики програмування і майбутнє штучного інтелекту”, Наука та вир-во, № 20, с. 244–254, січ. 2019, doi: 10.31498/2522-9990202019183835. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://sap.pstu.edu/article/view/183835
  3. М. Є. Кучеренко, О. Ю. Пащенко, І. М. Туряниця та З. Й. Фарбі, Біохімія: Програмований контроль із застосуванням ЕОМ. Київ, Україна: Либідь, 1993.
  4. <…>
  5. Україна, Кабінет Міністрів України. (2020, 2 груд.). Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1556-р, Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-р#Text
  6. <…>
  7. <…>

Посилання в тексті можуть мати такий вигляд:

Штучний інтелект ґрунтується на <…> [1, с. 20]. Використання штучного інтелекту поширене в галузях <…> [2], [3], [4]. Розвиток штучного інтелекту забезпечує <…> [5], а також <…> [6, с. 154–156], <…> [7].

Детально про посилання в тексті за вимогами IEEE див. в цій статті.

Щодо візуального форматування сторінки бібліографії (відступи, поля, шрифти тощо) можуть існувати різні вимоги залежно від конкретного журналу, організаторів конференції тощо, тому в кожному конкретному випадку слід дотримуватися рекомендацій видавця.

Докладніше про інші стилі: