Стандарт: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Оформлення бібліографічного посилання на стандарт за правилами ДСТУ 8302:2015 передбачає наведення низки параметрів видання, що дозволяють визначити його як унікальне джерело, а саме: коду й назви стандарту, дати набуття чинності, типу видання та вихідних даних публікації. За таким принципом слід оформлювати як українські, так і міжнародні стандарти.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Код стандарту номер стандарту. Назва стандарту. На заміну код попереднього стандарту номер попереднього стандарту ; чинний від дата набуття чинності. Тип видання. Місто : Видавництво, рік. Кількість сторінок.

Приклади оформлення

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005. Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності. На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001, ДСТУ EN 4500 ; чинний від 2006-10-01. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 18 с.

ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Чинний від 1998-01-01. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1997. 7 с.

Докладніше про інші стилі: