Препринт: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Препринт – це попередня версія матеріалів, яку публікують до видання офіційної версії. Такі матеріали можуть містити певні попередні висновки дослідження, аналітичні матеріали тощо.

Для оформлення посилання на препринт в списку використаних джерел за вимогами ДСТУ 7.1:2006 (ВАК) слід наводити низку реквізитів, зокрема інформацію про авторів матеріалу, назву препринта, вихідні дані та кількість сторінок, а також назву університету (установи) та код препринта (за наявності).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва препринта / Дані автора (авторів). — Місто : Видавництво, рік. — Кількість сторінок. — (Препринт / Установа ; код препринта).

Приклади оформлення

Пилюк І. В. Рівняння стану коміркової моделі плину в області нижче від критичної температури / І. В. Пилюк, М. П. Козловський, О. А. Добуш. — Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2019. — 24 с. — (Препринт / Ін-т фізики конденс. систем НАН України ; ICMP–19–01).

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : аналіт. матеріали. Ч. 1 / О. Воробйова [та ін.]. — Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018. — 177 с. — (Препринт / Ін-т вищої освіти НАПН України).

Докладніше про інші стилі: