Закон (акт): як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стандарт APA-7 прямо регламентує складання бібліографічних посилань тільки для законів США. Для наведення посилань на закони або акти США APA вимагає зазначати назву відповідного акта, номер розділу та секції, рік опублікування закону в джерелі або, у разі його відсутності, рік останньої зміни або рік набуття чинності.

У разі цитування іноземних щодо США законів або актів (тобто законів України, Франції, Італії тощо) стандарт вимагає керуватися нормами, встановленими виданням «The Bluebook», поєднуючи їх із загальним форматом APA. «The Bluebook» встановлює свій формат посилання для законів низки країн, у загальному випадку вимагаючи наведення в посиланні на іноземний закон його назви й типу, номера акта й року опублікування закону в джерелі або, у разі його відсутності, року останньої зміни або року набуття чинності.

Надалі в обох випадках наводять реквізити відповідного джерела, звідки взято текст акта (адреса сайту, реквізити газети тощо).

Проте слід зважати, що норми «The Bluebook» також розроблені передусім для американських користувачів. Як наслідок, на практиці університети інших країн радять використовувати місцеві або скомбіновані стандарти для посилань на законодавтсво замість відповідних норм APA й «The Bluebook» (див. приклади таких посилань нижче).

Приклади оформлення в списку використаних джерел

Відповідно до норм APA (Сполучені Штати)

Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

З урахуванням вимог «The Bluebook»

Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 587-IX (2020, 22 травня). Відомості Верховної Ради України, (22), 19.

Відповідно до місцевих рекомендацій

Приклад рекомендації Університету Джеймса Кука для австралійського законодавства:

Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006 (Cth) pt 3.

Приклад рекомендації Університету Монреалю для канадського законодавства:

Éditeur officiel du Québec. (2002, 14 juin). Projet de loi no 90 : loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. http://www.ooaq.qc.ca/ordre/lois-reglements/doc-lois/loi-90.pdf

Докладніше про інші стилі: