Приклади оформлення посилань за IEEE у списку використаних джерел

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

У цій статті наведено приклади оформлення основних типів джерел за вимогами стилю IEEE. Посилання на всі ці типи джерел ви можете оформити автоматично на сервісі «Grafiati». Для детальної інформації щодо принципів цитування кожного конкретного типу джерела за вимогами IEEE див. відповідні статті:

Як правильно наводити імена авторів у посиланнях за вимогами IEEE – див. тут.

Щодо принципів наведення посилань у тексті див. в цій статті.

Автоматичне оформлення посилань за стилем цитування IEEE онлайн

Наш сервіс дозволяє автоматично генерувати бібліографічні посилання на всі представлені типи джерел за вимогами стилю IEEE. Ми не лише автоматично враховуємо вимоги IEEE щодо складу бібліографічного посилання, регістру слів, пунктуації тощо, а й даємо можливість цитувати такі сучасні типи джерел, як онлайн-відео чи допис у соціальній мережі. Оформлюйте посилання за IEEE без зайвих витрат часу.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел за IEEE

Книга

Б. Г. Паначевний та Ю. Ф. Свергун, Загальна електротехніка: Теорія і практикум. Київ, Україна: Каравела, 2003.

Ф. С. Глумчер та ін., Анестезіологія та інтенсивна терапія, 3-тє вид. Київ, Україна: Медицина, 2020.

Частина книги (розділ тощо)

Л. В. Строкова, “Мармурова ступка V–VI ст. з Керчі”, у Український музей, М. І. Гладких, Ред. Київ: Т-во археології та антропології, 2003, с. 114–116.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

О. А. Жученко та М. Г. Волощук, “Дослідження температурних полів процесу графітування вуглецевих виробів”, Автоматизація технол. і бізнес-процесів, т. 10, № 3, с. 25–35, листоп. 2018, doi: 10.15673/atbp.v10i3.1087. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/atbp/article/view/1087/1183

Стаття в газеті

В. Андрущенко, “У Карпатах зводять сучасний навчально-виробничий комплекс столичного університету імені Драгоманова”, Голос України, № 87, с. 11, 11 трав. 2019.

Сайт

Б. Мірошниченко та Д. Дєнков. “Чи відмовиться Україна нарешті від небезпечного азбесту?” Економічна правда. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/12/6/680401/

Відео (онлайн)

ПІЧ. Екскурсія на металургійне виробництво Побузького феронікелевого комбінату. (5 груд. 2020). Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн-відео]. Доступно: https://www.youtube.com/watch?v=mHxV-jGKG7k

Допис у соціальній мережі

R. Sunak, “Stand together. Stand united. #StandWithUkraine.” Twitter. Accessed: Feb. 24, 2023. [Online]. Available: https://twitter.com/RishiSunak/status/1629039016418103297

Дисертація

А. М. Любека, “Гранулювання багатокомпонентних рідких систем в псевдозрідженому шарі”, дис. канд. техн. наук, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна, 2021. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39465

Автореферат дисертації

Д. К. Гломозда, “Координація в асинхронних обчислювальних мережах”, автореф. дис. канд. техн. наук, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна, 2011. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10866

Матеріали конференції

Тези доповіді

А. Ясентюк, “Статистичний аналіз фінансування вищої освіти в Україні”, у Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці, Ірпінь, Україна, 26 листоп.–3 груд. 2018. Ірпінь, Україна: Ун-т держ. фіскал. служби України, 2019, с. 227–229. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3296/1/3516_IR.pdf

Закон, нормативний акт

Україна, Кабінет Міністрів України. (2015, 27 трав.). Постанова Кабінету Міністрів України № 330, Про визначення наукових метрологічних центрів. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-2015-п#Text

Детально див. в цій статті.

Судова справа

Шостий апеляційний адміністративний суд, 11 трав. 2021, 640/9824/19 (Україна). Дата звернення: 11 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97042410

Детально див. в цій статті.

Звіт організації

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, “Основні показники розвитку паливно-енергетичного комплексу”, М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Київ, Україна, серп. 2019. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245416376

Препринт

M. S. Bashir and M.-S. Alouini, Energy optimization of a laser-powered hovering-uavrelay in optical wireless backhaul. To be published. Accessed: Dec. 7, 2021. [Online]. Available: https://www.techrxiv.org/articles/preprint/Energy_Optimization_of_a_Laser-Powered_Hovering-UAV_Relay_in_Optical_Wireless_Backhaul/17087309

Патент

Двоважільна підвіска легких броньованих машин, винахідники Б. О. Мельник та В. О. Дачковський. (11 листоп. 2013). Патент України UA84874U. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://uapatents.com/4-84874-dvovazhilna-pidviska-legkikh-bronovanikh-mashin.html

Стандарт

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять, ДСТУ 3017:2015, Книжк. палата України ім. І. Федорова, Київ, Україна, 2016.

Архівні матеріали

М. П. Василенко, Лист до Дорошенка Д. І. про можливість надіслати листи до Берліну відомого мандрівника по Азії і Тибету, завідувача охороною відомого в Європі зоопарку в маєтку д. Фальц-Файна в Таврії “Асканія-Нова” генерала П. К. Козлова, 18 жовт. 1918, ЦДАВО України, Київ, Україна, Ф. 2201, Оп. 1, Спр. 1, Арк. 21. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://tsdavo.gov.ua/vystavky/viddaty-vsi-syly-sluzhbovym-spravam-osvity-dlya-zabezpechennya-protsvitannya-molodoyi-ukrayinskoyi-derzhavy-z-nagody-150-richchya-vid-dnya-narodzhennya-mykoly-prokopovycha-vasylenka-1866-1935/#GmediaGallery_101-3810

Докладніше про інші стилі: