Як цитувати авторів за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Відповідно до практики стилю «Ванкувер», імена авторів зазначають лише в загальному переліку використаних джерел; натомість у тексті посилання оформлюють тільки номером джерела в бібліографії (див. детально в статті про внутрішньотекстові посилання за «Ванкувером»).

Правила запису авторів у списку використаних джерел

Загальний випадок

Згідно з вимогами стилю «Ванкувер», у бібліографічному посиланні зазначають імена всіх авторів, зберігаючи порядок, у якому їх наведено в самому джерелі. Імена авторів наводять у формі прізвища та ініціалів без розділових знаків:

Прізвище Ініціали

Зверніть увагу:

1. Крапок після ініціалів не ставлять, ініціали пишуть разом – без пропусків:

Іван Верхратський → Верхратський І

Клименюк Т. М. → Клименюк ТМ

2. Якщо між частинами імені використовується дефіс, в ініціалах його прибирають:

Карл-Ґустав Юнґ → Юнґ КҐ

3. В ініціалах наводять не більше двох елементів, навіть якщо ім’я складається більше ніж з двох частин:

Peter J. M. Openshaw → Openshaw PJ

Примітка. Детально про нюанси наведення ініціалів авторів за «Ванкувером» дивіться в офіційному виданні стилю – «Citing Medicine». Сервіс «Grafiati» автоматично враховує потрібні аспекти та генерує посилання з урахуванням зазначених особливостей.

Якщо джерело має більш як одного автора, кожного автора в повному переліку відокремлюють комою; сполучник «та» не використовують:

Прізвище Ініціали 1-го автора, Прізвище Ініціали 2-го автора, Прізвище ініціали 3-го автора

Загальний перелік авторів у посиланні закінчують крапкою.

Приклади в списку літератури:

Глупак ЗІ. Оптимізація густоти стояння рослин сої залежно від групи стиглості сорту для умов північно-східної частини лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва [Інтернет]. Груд. 2020 [цитовано 26 берез. 2021];(2):23-5. Доступно на: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/2-2020/7.pdf doi: 10.31395/2310-0478-2020-2-23-25

Чуклін СМ, Чуклін СС, Шершень ГВ. Патофізіологічні механізми синдрому стійкого запалення, імуносупресії і катаболізму. Здобутки клінічної і експериментальної медицини [Інтернет]. 14 серп. 2020 [цитовано 25 берез. 2021];(2):21-34. Доступно на: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/11300 doi: 10.11603/1811-2471.2020.v.i2.11300

Джерела з великою кількістю авторів

У разі, якщо неможливо або непрактично зазначати імена всіх авторів, стиль «Ванкувер» дозволяє опціонально зазначати імена перших шістьох або трьох авторів, додаючи в кінці переліку «та ін.».

Приклад у списку літератури:

Hassan A, Arora RC, Adams C, Bouchard D, Cook R, Gunning D, et al. Cardiac surgery in Canada during the COVID-19 pandemic: a guidance statement from the Canadian Society of Cardiac Surgeons. Can J Cardiol [Internet]. 2020 Jun [cited 2021 Mar 26];36(6):952-5. Available from: https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30323-8/fulltext doi: 10.1016/j.cjca.2020.04.001

Джерело з колективним автором (організацією, установою тощо)

Назву організації наводять у тій самій позиції, що й ім’я індивідуального автора – на початку посилання:

Міністерство охорони здоров'я України. Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за 12 міс. 2020 року [Інтернет]. Київ: Міністерство охорони здоров'я України; січ. 2021 [цитовано 27 берез. 2021]. Доступно на: https://moz.gov.ua/uploads/5/28092-zvit_za_12_mis_2020.pdf

Зверніть увагу: Для назв організацій англійською мовою випускають початкове «The».

Зверніть увагу: Якщо в переліку авторів наявні і організація, і індивідуальний автор, імена таких авторів розділяють крапкою з комою, а не комою; назви кількох організацій теж відокремлюють крапкою з комою. Сервіс «Grafiati» враховує ці нюанси в генеруванні посилань за «Ванкувером» автоматично.

Джерело з невідомим автором

Якщо автор джерела невідомий, у заголовку запису в позиції автора зазначають назву праці.

Редактори, перекладачі та інші відповідальні особи

У разі, якщо відсутні відомості про автора, в позиції автора можуть бути зазначені редактори, перекладачі та інші відповідальні особи (укладачі, упорядники тощо); за наявності відомостей про автора імена відповідальних осіб наводять всередині посилання. В обох випадках ім’я відповідальної особи наводять у тому самому форматі, що й ім’я автора (прізвище та ініціали), додаючи через кому позначення ролі такої особи:

Ковальов ВМ, Павлій ОІ, Ісакова ТІ. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. Ковальов ВМ, редактор. Харків: Прапор; 2000. 704 с.

Тола Х, Інф'єста Є, укладачі. Атлас екології. Шовкун В, перекладач. Харків: Ранок; 2005. 96 с.

Докладніше про інші стилі: