Автореферат: як оформлювати посилання за «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стандарт «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.) надає чіткі рекомендації щодо цитування дисертацій та інших наукових робіт. Для анотацій та авторефератів автори стилю радять використовувати таку саму модель посилання з додаванням слова «abstract» після назви. Пристосувавши цю схему до наших реалій, ми отримуємо такі шаблони посилань:

Бібліографічне посилання:

Автор. "Назва". Тип роботи, Університет, рік. URL.

Повна виноска:

Автор, "Назва" (тип роботи, Університет, рік), номер сторінки, URL.

Коротка виноска:

Автор, "Назва", номер сторінки.

Приклади у списку використаних джерел

Скоробагатько, Андрій Васильович. "Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні". Автореф. дис. д-ра юрид. наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2020. http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/99a/aref_Skorobahatko%20A..pdf.

Приклади виносок

1. Андрій Васильович Скоробагатько, "Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні" (автореф. дис. д-ра юрид. наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2020), 11, http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/99a/aref_Skorobahatko%20A..pdf.

2. Скоробагатько, "Правове регулювання пенсійного забезпечення", 11.

Докладніше про інші стилі: