Дисертація: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

За вимогами стилю «Ванкувер», бібліографічне посилання на дисертацію або магістерську роботу слід оформлювати за таким шаблоном:

Автор(и). Назва [тип роботи]. Місто: Університет; рік. Кількість сторінок.

Зверніть увагу:

  • Для українських дисертацій в полі «тип роботи» зазвичай наводять назву типу роботи без додаткового зазначення наукового ступеня та спеціальності.
  • У полі «Місто» зазначають назву міста, де розташований університет або інша установа, у якій відбувся захист роботи. Для маловідомих міст у дужках наводять також назву країни. Якщо назву міста не зазначено в дисертації, її наводять у квадратних дужках.
  • Елемент «Кількість сторінок» – опціональний.

Для дисертації або магістерської роботи, доступ до якої одержано онлайн, використовуйте такий шаблон:

Автор(и). Назва [тип роботи в Інтернеті]. Місто: Університет; рік [цитовано дата звернення]. Кількість сторінок. Доступно на: URL

Приклади в списку використаних джерел

Кривцова МВ. Антимікробна та антибіоплівкотвірна активність речовин рослинного походження на умовно-патогенні мікроорганізми ротової порожнини [дисертація в Інтернеті]. Київ: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; 2021 [цитовано 30 берез. 2021]. 407 с. Доступно на: https://drive.google.com/file/d/1YKdhvmMIcbVHhSl__brXZE-grA8W7GRi/view

Клименко ПП. Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркулярного русла кон'юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті [дисертація]. Київ: Інститут геронтології АМН України; 2005. 180 с.

Докладніше про інші стилі: