Архівний документ: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Підручник стилю IEEE не наводить прямих прикладів оформлення бібліографічного посилання на архівний документ. Проте, беручи до уваги шаблон IEEE для неопублікованих матеріалів, посилання на архівний документ доцільно оформлювати так:

Автор(и). “Назва документа”, дата. Назва архіву, Місто, Країна, реквізити розташування документа.

Зверніть увагу:

  • Якщо ви наводите описову назву документа, елемент Назва документа в лапки брати не слід.
  • В елементі реквізити розташування документа наводять дані, потрібні для знаходження документа в архіві: номер фонду, номер справи, аркуш тощо.

Якщо доступ до матеріалу одержано онлайн, до посилання додають реквізити інтернет-джерела (детально див. тут).

Про правила зазначення авторів за IEEE читайте в цій статті.

Приклади в списку використаних джерел

І. Огієнко, Лист міністру здоров’я і опікування УНР про складання загального Синодика українських лицарів для згадування їх у молитвах, 9 черв. 1921, ЦДАВО України, Київ, Україна, Ф. 1604, Оп. 2, Спр. 11, Арк. 20зв. Дата звернення: 31 берез. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://tsdavo.gov.ua/gmedia-album/zymovyj-pohid-7/#GmediaGallery_156-5403

Справа про призначення церковного покаяння селянину с. Росава Федору Зіньченку за спробу вчинити самогубство, 22 берез. 1828, ЦДІАК України, Київ, Україна, Ф. 127 “Київська духовна консисторія, м. Київ”, Спр. 26.

Докладніше про інші стилі: