Як цитувати авторів за «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Стандарт «Чикаго» має різні правила для оформлення авторів у бібліографії та виносках.

Правила запису авторів у бібліографії

Дані першого автора подаються у форматі:

Прізвище, Ім’я По батькові

Усі наступні автори мають такий порядок імен:

Ім’я По батькові Прізвище

Для джерел, що мають від одного до десяти авторів, перелічуються імена всіх авторів, а перед останнім ставиться сполучник «та»:

Кокотюха, Андрій. Адвокат із Личаківської. Харків: Фоліо, 2014.

Токовенко, О. С., В. І. Пащенко та О. А. Третяк. Політична епістемологія. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2010.

Якщо видання має більше 10 авторів, повністю вказуються імена перших семи із них, після чого додається позначка «та ін.»:

Безуглий, П. О., І. В. Українець, С. Г. Таран, С. Г. Леонова, В. О. Грудько, В. А. Георгіянц, Н. В. Гарна та ін. Фармацевтична хімія. За заг. ред. П. О. Безуглого. Харків: Видавництво НФАУ "Золоті сторінки", 2002.

Якщо джерело не має автора або його автор не відомий, на першому місці в посиланні ставиться назва джерела і, відповідно, при сортуванні всього списку використаної літератури порядок цього посилання визначається за назвою, а не за автором.

Правила запису авторів у виносках

Ні дані першого, ні наступних авторів не інвертуються. Загальний порядок імен автора виглядає так:

Ім’я По батькові Прізвище

Якщо джерело має від одного до трьох авторів, подаються всі їхні імена, а перед останнім ставиться сполучник «та»:

1. Андрій Кокотюха, Адвокат із Личаківської (Харків: Фоліо, 2014), 25.

2. О. С. Токовенко, В. І. Пащенко та О. А. Третяк, Політична епістемологія (Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2010), 63.

Якщо авторів 4 або більше, вказуються лише дані першого автора, а далі ставиться сполука «та ін.»:

3. П. О. Безуглий та ін., Фармацевтична хімія, за заг. ред. П. О. Безуглого (Харків: Видавництво НФАУ "Золоті сторінки", 2002), 116–17.

В коротких виносках діють такі самі правила щодо кількості авторів, проте з усіх даних автора вказується лише його прізвище, а ім'я й по батькові випускаються. При однакових прізвищах авторів у кількох джерелах, додаються ініціали або повні імена, якщо й ініціали збігаються.

4. Токовенко, Пащенко та Третяк, Політична епістемологія, 65.

Загальні правила

На місці авторів у заголовку бібліографічного запису можуть бути розташовані редактори чи перекладачі видання. У такому разі після переліку їхніх імен обов’язково додається кома та вказується роль цих осіб у джерелі: ed., eds., ред., упор. тощо. Позначення ролі випускається в коротких виносках, де після імен не вказується додаткова інформація.

Карпов, В. В., В. І. Горєлов та І. В. Мороз, ред. Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Київ: Національний військово-історичний музей України, 2010.

1. Карпов, Горєлов та Мороз, Воєнна історія, 202.

Спільними рисами для виносок і бібліографій є те що «Чикаго» дозволяє використовувати як повні імена, так і ініціали авторів, не притримуючись чогось одного, а також вимагає, щоб порядок авторів був таким самим, як вказано на самому джерелі.

Варто зазначити, що автором джерела може бути не тільки особа, а й організація. В такому разі зазначайте назву організації перед назвою твору, на тому самому місці, де розміщувалися б дані авторів-осіб:

UNICEF. We, the Children. New York: W. W. Norton, 1990.

Щоб додати організацію як автора на «Grafiati», просто вставте її назву у поле імені або прізвища автора на ваш вибір, а про правильне оформлення посилання подбає наша програма.

Докладніше про інші стилі: