Книга: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Книжкові видання – один з основних типів джерел, на які посилаються в наукових роботах, статтях, доповідях. Щоб оформити посилання на книгу згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015, слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора або авторів, назва книги, відомості про відповідальність (імена редакторів, перекладачів тощо) – за наявності, номер видання (крім першого), а також вихідні дані: назва видавництва, місто й рік видання.

У зоні заголовка наводять інформацію про одного, двох чи трьох авторів. За наявності більш як трьох авторів відомості про них подають через скісну рису в зоні сфери відповідальності (про те, як зазначати авторів та відповідальних осіб за вимогами ДСТУ 8302:2015, див. детально в цій статті).

Усі додаткові відомості про відповідальність, крім авторів (ім’я редактора книги із зазначенням автора, ім’я перекладача тощо), зазначають опціонально.

ДСТУ 8302:2015 не вимагає наведення номера ISBN видання. Також не обов’язково позначати тип матеріалу («Текст», «Електронний ресурс» тощо) після назви.

Зони бібліографічного опису відокремлюють знаком крапки («.»). Знака «крапка й тире» («. —»), як у стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), не використовують.

Будь-які скорочення слід наводити відповідно до положень ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою».

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва книги / за ред. (за заг. ред. тощо) Дані редактора. Номер видання. Місто : Видавництво, рік. Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Книга одного автора

Павлов Г. Г. Петрографія. Київ : Київ. ун-т, 2014. 527 с.

Воннеґут К. Буфонада, або Більше не самотні. Івано-Франківськ : Вавилон. б-ка, 2018. 184 с.

Alexander L. G. Longman English grammar. 12th ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2003. 362 p.

Книга двох або трьох авторів

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 398 с.

Zimmerman L. M., Veith I. Great ideas in the history of surgery. San Francisco : Norman Publishing, 1993. 587 p.

Касянчук В. В., Микитюк П. В., Олійник Л. В. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології продуктів тваринництва. Вінниця : Нова Кн., 2007. 480 с.

Шерман І. М., Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г. Загальна іхтіологія : підруч. Київ : Аграр. освіта, 2009. 454 с.

Книга чотирьох і більше авторів

Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко та ін. Київ : КНЕУ, 2008. 420 с.

Сучасна українська мова / О. М. Григор’єв та ін. 3-тє вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.

Книга без зазначення автора (з редактором тощо)

Мінералогічний словник / укл.: В. С. Білецький, В. Г. Омельченко, Г. Д. Горванко. Маріуполь : Сх. вид. дім, 2016. 488 с.

The Routledge handbook of translation studies / ed. by C. Millán, F. Bartrina. Abingdon ; New York : Routledge, 2013. 571 p.

Книга – окремий том (частина) багатотомного видання

Митрополит Іларіон. Етимологічний-семантичний словник української мови : у 4 т. Вінніпеґ : Волинь, 1982. Т. 2 : Е — Л. 399 с.

Анатомія людини : у 3 т. / А. С. Головацький та ін. Вінниця : Нова Кн., 2007. Т. 2. 456 с.

Докладніше про інші стилі: