Частина книги: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на частину книги (видання, частини якого написані різними авторами) за вимогами стилю «Ванкувер», використовуйте такий шаблон:

Автор(и). Назва частини. У: Редактор(и), редактор(и). Назва книги. Номер видання. Місто: Видавництво; рік. с. сторінки.

Зверніть увагу:

  • Після прийменника «У» перед іменами редакторів ставлять двокрапку.
  • Скорочення «с.» на позначення сторінки або діапазону сторінок пишуть з малої літери.
  • В останньому числі в діапазоні сторінок зазначають ту кількість цифр, якої достатньо для ідентифікації діапазону, а не ціле число (наприклад, 165-167 → 165-7, але 199-204 → 199-204).
  • Для діапазону сторінок підручник стилю «Ванкувер» вимагає використовувати дефіс, а не тире.

Щодо особливостей наведення інформації про місце видання, видавництво та дату видання, а також номер видання див. детально в статті про оформлення посилання на книгу за «Ванкувером».

Про принципи зазначення імен авторів за «Ванкувером» див. в цій статті.

Якщо цитовану частину книги розміщено онлайн, використовуйте такий шаблон:

Автор(и). Назва частини. У: Редактор(и), редактор(и). Назва книги [Інтернет]. Номер видання. Місто: Видавництво; рік [цитовано дата звернення]. с. сторінки. Доступно на: URL

Щодо особливостей наведення адреси URL та DOI за «Ванкувером» див. в цій статті.

Приклади в списку використаних джерел

Пузанова ІП. Питання поводження з фармацевтичними відходами. У: Громовик БП, редактор. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні. Львів: Ліга-Прес; 2014. с. 86-90.

Tsang ML. Chemotherapy and prostate cancer. In: Trabulsi EJ, Lallas CD, Lizardi-Calvaresi AE, editors. Chemotherapy and immunotherapy in urologic oncology: a guide for the advanced practice provider [Internet]. Cham (Switzerland): Springer; 2021 [cited 2021 Mar 28]. p. 105-18. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-52021-2_9 doi: 10.1007/978-3-030-52021-2_9

Докладніше про інші стилі: