Як цитувати авторів за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Згідно з вимогами APA-7, у заголовку бібліографічного запису слід наводити інформацію про авторів перед назвою відповідного джерела (матеріалу). Для ідентифікації автора наводять його прізвище, та ініціали: скорочені ім’я та по батькові (для іноземних авторів – middle name).

Порядок зазначення авторів у бібліографічному посиланні в списку використаних джерел повинен бути таким самим, як зазначено в самому джерелі (на палітурці тощо).

Ініціали автора відокремлюють від його прізвища комою.

Дані різних авторів відокремлюють між собою комою. У джерелах, що мають від 2 до 20 авторів, перед даними останнього автора ставлять знак «амперсанд» («&»).

Назви організацій, установ тощо, які є авторами відповідного твору, наводять у повній формі – так само на початку бібліографічного запису.

У разі, якщо ім’я автора не відоме, на початку запису ставлять назву джерела (матеріалу). Позначення автора Анонім використовують лише в тому разі, якщо автора зазначено як Анонім у самому джерелі.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Джерело з одним автором

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали.

Приклади в списку літератури:

Плющ, М. Я. (2016). Категорія відмінка в семантико- синтаксичній структурі речення. Вид-во Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова.

Shakespeare, W. (2011). The Merchant of Venice. Saddleback Educational Publishing. (Original work published 1596)

Джерело з двома авторами

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, & Прізвище, Ініціали 2-го автора.

Приклади в списку літератури:

Нечитайло, В. А., & Кучерява, Л. Ф. (2000). Ботаніка. Вищі рослини. Фітосоціоцентр.

Джерело з кількістю авторів від трьох до двадцятьох

Амперсанд (знак «&») слід ставити лише перед даними останнього автора.

Шаблон оформлення:

Прізвище, Ініціали 1-го автора, Прізвище, Ініціали 2-го автора, Прізвище, Ініціали 3-го автора, & Прізвище, Ініціали 4-го автора.

Приклади в списку літератури:

Безпояско, О. К., Городенська, К. Г., & Русанівський, В. М. (1993). Граматика української мови. Морфологія. Либідь.

Mazzilli, S., Cosio, T., Diluvio, L., Vollono, L., Gonzalez, S., Di Prete, M., Orlandi, A., Bianchi, L., & Campione, E. (2020). Dermoscopy and Reflectance Confocal Microscopy in the Diagnosis and Management of Nail Fold Squamous Cell Carcinoma. Journal of Medicine and Life, 13(1), pp. 107–111.

Джерело з більш як двадцятьома авторами

Наводять дані перших дев’ятнадцять авторів, після яких ставлять знак пропуску «. . .», а тоді дані останнього автора. Знака «&» не вживають.

Прізвище, Ініціали 1-го автора, Прізвище, Ініціали 2-го автора, Прізвище, Ініціали 3-го автора, Прізвище, Ініціали 4-го автора, Прізвище, Ініціали 5-го автора, Прізвище, Ініціали 6-го автора, Прізвище, Ініціали 7-го автора, Прізвище, Ініціали 8-го автора, Прізвище, Ініціали 9-го автора, Прізвище, Ініціали 10-го автора, Прізвище, Ініціали 11-го автора, Прізвище, Ініціали 12-го автора, Прізвище, Ініціали 13-го автора, Прізвище, Ініціали 14-го автора, Прізвище, Ініціали 15-го автора, Прізвище, Ініціали 16-го автора, Прізвище, Ініціали 17-го автора, Прізвище, Ініціали 18-го автора, Прізвище, Ініціали 19-го автора, . . . Прізвище, Ініціали останнього автора.

Приклади в списку літератури:

Flores, J. M., Bourdin, G., Altaratz, O., Trainic, M., Lang-Yona, N., Dzimban, E., Steinau, S., Tettich, F., Planes, S., Allemand, D., Agostini, S., Banaigs, B., Boissin, E., Boss, E., Douville, E., Forcioli, D., Furla, P., Galand, P. E., Sullivan, M. B., . . . Koren, I. (2020). Tara Pacific Expedition’s Atmospheric Measurements of Marine Aerosols across the Atlantic and Pacific Oceans: Overview and Preliminary Results. Bulletin of the American Meteorological Society101(5), pp. 536–554. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0224.1

Джерело з невідомим автором

Приклади в списку літератури:

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році. (2020, 29 січня). Національний авіаційний університет. Взято 14 червня 2020 р. з https://nau.edu.ua/ua/menu/science/aspirantura-doktorantura/doktorantura/pravila-prijomu-do-aspiranturi-ta-doktoranturi-u-2016-roczi.html

Редактори, перекладачі та інші відповідальні особи

Інформацію про редакторів, перекладачів та інших відповідальних осіб наводять після назви твору із зазначенням їхньої ролі. У такому разі ініціали ставлять перед прізвищем кожної з відповідальних осіб, а не після нього:

Стеценко, С. Г., Стеценко, В. Ю., & Сенюта, І. Я. (2008). Медичне право України (С. Г. Стеценко, Ред.). Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність».

Сафон, К. Р. (2011). Володар Туману (С. Борщевський, Пер.). КМ.

Якщо джерело не має авторів, але має редактора (наприклад, у зібрниках, методичних матеріалах тощо), дані редактора розміщують у заголовку бібліографічного запису так само, як дані автора, зазначаючи додатково його роль:

Муромцев, І. В. (Ред.). (2011). Українська мова: енциклопедія. Майстер-клас.