Закон (акт): як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Стандарт APA-7 прямо регламентує складання бібліографічних посилань тільки для законів США. Для наведення посилань на закони або акти США APA вимагає зазначати назву відповідного акта, номер розділу та секції, рік опублікування закону в джерелі або, у разі його відсутності, рік останньої зміни або рік набуття чинності.

У разі цитування іноземних щодо США законів або актів (тобто законів України, Франції, Італії тощо) стандарт вимагає керуватися нормами, встановленими виданням «The Bluebook». Згідно із «The Bluebook», у посиланні на іноземний закон слід зазначати назву й тип акта, номер акта й рік опублікування закону в джерелі або, у разі його відсутності, рік останньої зміни або рік набуття чинності.

Надалі в обох випадках наводять реквізити відповідного джерела, звідки взято текст акта (адреса сайту, реквізити газети тощо).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення з урахування вимог «The Bluebook»:

Назва акта, тип акта № номер акта (Рік) (Країна або юрисдикція). Реквізити джерела, в якому опубліковано акт.

Приклади оформлення

Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), Закон України № 587-IX (2020) (Україна). Відомості Верховної Ради України, (22), с. 19.