Стандарт: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Посилання на стандарт у списку використаної літератури, згідно з вимогами стилю APA-7 (APA 7th ed.), оформлюють, зазначаючи такі дані: назва установи, що розробила стандарт, назва стандарту, код і номер стандарту, видавництво (або установу, що видала стандарт).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту). Видавництво (організація, що видала стандарт).

Зверніть увагу: якщо назва організації, що видала стандарт, та видавництва, у якому відповідний стандарт надруковано, збігаються, в бібліографічному записі назви видавництва не наводять.

Приклади оформлення

НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2013).