Сайт: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Сьогодні для написання дисертацій, наукових робіт, рефератів і т. ін. часто використовують матеріали сайтів, опубліковані онлайн. До них можуть належати матеріали міжнародних організацій, інформація статистичних органів, авторські публікації та статті тощо.

Щоб оформити посилання на сайт за вимогами стандарту APA-7, у списку використаних джерел, у бібліографічному записі слід зазначати такі дані: реквізити автора матеріалу, дата опублікування матеріалу на сторінці, назва матеріалу, назва сайту, адреса URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Дата опублікування). Назва матеріалу або сторінки. Назва сайту. Адреса URL

Зверніть увагу: якщо дані автора та назва сайту збігаються, у позатекстовому посиланні наводять лише дані автора.

Якщо на сайті не зазначений автор матеріалу, оформлювати посилання слід за таким шаблоном:

Назва матеріалу або сторінки. (Дата опублікування). Назва сайту. Взято дата звернення з Адреса URL

Приклади оформлення

Kyiv Dictionary. (2020, 10 березня). «Міккі Маус» чи «Мікі Маус»? https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk3/mickey-mouse/

Ben Khemis, S. (2020, June 1). Is Deno the Node.JS killer? Medium. https://medium.com/javascript-in-plain-english/is-deno-the-nodejs-killer-5fdf903191f7

Наукова робота. (б. д.). Бердянський державний педагогічний університет. Взято 11 червня 2020 р. з http://bdpu.org/naukova-robota/