Автореферат: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Загальні правила

Вимоги до оформлення автореферату дисертації в переліку використаних джерел згідно зі стандартом ДСТУ 8302:2015 подібні до вимог щодо оформлення бібліографічного посилання на дисертацію. Так, тут потрібно наводити дані автора роботи, назву дисертації, науковий ступінь, галузь наук, спеціальність, університет, місто й рік захисту та кількість сторінок. Так само, як і для посилання на дисертацію, скорочення слід наводити за вимогами ДСТУ 3582:2013.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. Назва дисертації : автореф. дис. … науковий ступінь галузь наук : спеціальність / Університет. Місто, рік. Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Андріїшина К. І. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2019. 20 с.

Вахненко О. О. Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України. Київ, 2019. 36 с.