Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Загальні правила

Бібліографічне посилання на тези конференції в списку використаної літератури до наукової праці, реферату тощо відповідно відповідно до ДСТУ 8302:2015 слід оформлювати з наведенням назви тез (доповіді, матеріалу), назви конференції та відповідного збірника тез, міста й дати конференції, а також вихідних даних (видавництво, місто, рік) та сторінок.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. Назва доповіді. Назва конференції : тип збірника, місто конференції, дата конференції. Місто видання : Видавництво, рік видання. Сторінки.

Приклади оформлення

Дудник В. М. Громадська активність кримських татар в умовах анексії Криму. Таврійські історичні наукові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27—28 січ. 2017 р. Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. С. 14—19.

Балацька Л. П., Морська Н. О., Олексів Г. Д. Індивідуалізація навчання як необхідний підхід до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах технічного профілю. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVII наук. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 2 лют. 2018 р. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 10—12.