Стаття в журналі: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Загальні правила

Для оформлення в списку використаних джерел бібліографічного посилання на статтю в журналі за вимогами стандарту ДСТУ 8302:2015 слід наводити такі параметри: автор та назва статті, назва видання (журналу), у якому статтю опубліковано, рік видання, номер тому (за наявності) і номер випуску, а також сторінки у випуску, на яких розташовано статтю.

Якщо джерело опубліковано онлайн, слід також наводити ідентифікатор (адресу) DOI або URL-адресу.

Номера ISSN зазначати не потрібно.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва статті. Назва журналу. Рік. Номер тому, номер випуску. Сторінки. DOI (URL): DOI / URL (дата звернення: дата).

Приклади оформлення

Журавель Т. В. Інваріантні перекладацькі трансформації кінотексту для збереження комунікативно-прагматичного потенціалу мовленнєвих актів оригіналу в умовах дублювання та субтитрування. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2019. Том 22, № 2. С. 183—192.

Белей О. Л., Гончарук-Хомин М. Ю. Аналіз результатів використання похідних плазми крові під час процедури дентальної імплантації у пацієнтів похилого віку. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. Том 6, № 1. С. 52—62.

Acquaviva P. Two studies on the internal syntax of complex names. Italian Journal of Linguistics. 2019. Volume 31, issue 2. P. 3—36. DOI: https://doi.org/10.26346/1120-2726-137 (date of access: 06.06.2020).