Препринт: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Загальні правила

У видавничій термінології «препринт» – це попередній варіант наукового або іншого видання, який публікують ще до випуску офіційного кінцевого варіанту матеріалу. Препринти часто можуть слугувати за цінне джерело науково-аналітичної інформації.

Принципи оформлення посилання на препринт у списку використаних джерел за стандартом ДСТУ 8302:2015 схожі на загальні принципи оформлення книжкового видання: у бібліографічному посиланні слід наводити інформацію про автора препринта, назву препринта, його вихідні дані та кількість сторінок. На відміну від простого книжкового видання, для препринта також слід зазначати код препринта (за наявності) та відповідну установу або університет.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва препринта. Місто : Видавництво, рік. Кількість сторінок. (Препринт. Установа ; код препринта).

Приклади оформлення

Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали. Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2002. 38 c. (Препринт. Інститут фізики конденсованих систем НАН України ; ICMP–02–02U).

Математика i мiфи — кiлькiсний пiдхiд до порiвняльної мiфологiї / Ю. В. Головач та ін. Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2018. 28 с. (Препринт. Інститут фізики конденсованих систем НАН України ; ICMP–18–01).

Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Частина перша. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. 358 с. (Препринт. Київський національний лінгвістичний університет).