Як цитувати авторів за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Загальні правила

Відповідно до норм, закріплених у ДСТУ 7.1:2006 (вимоги ВАК), у відомості про авторів наводять у заголовку бібліографічного запису та (або) у зоні відомостей про відповідальність.

Якщо джерело має від одного до трьох авторів включно, в заголовку бібліографічного запису наводять прізвище та ініціали одного автора (якщо джерело має два або три автори, тут наводять відповідні дані першого автора). Після заголовка наводять дані, що стосуються до назви джерела, а після них – через скісну риску – відомості про відповідальність. У цій секції наводять дані всіх авторів.

Якщо джерело має чотири автори, у заголовку реквізитів авторів не зазначають. Натомість дані всіх чотирьох авторів наводять у зоні відомостей про відповідальність через скісну риску.

Якщо джерело має п’ять або більше авторів, у заголовку реквізитів авторів не зазначають, а в зоні відомостей про відповідальність наводять дані перших трьох авторів.

Дані редакторів, упорядників, перекладачів, відповідальних організацій тощо, згідно з вимогами ВАК, слід наводити у відомостях про відповідальність через скісну риску.

У бібліографічному заголовку наводять спочатку прізвище, а потім ініціали авторів; у відомостях про відповідальність спочатку зазначають ініціали, а тоді – прізвища авторів та інших відповідальних осіб

Як оформлювати в списку використаних джерел

Джерело з одним автором

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали 1-го автора. Дані щодо твору / Ініціали Прізвище 1-го автора.

Приклади в списку літератури:

Антоненко Я. С. Міжнародне право / Я. С. Антоненко. — Київ : Правова група, 2016. — 187 с.

Шевченко О. М. Ботаніка : практикум / О. М. Шевченко. — 2-ге вид. — Харків : Ботанічний сад, 2018. — 146 с.

Джерело з двома або трьома авторами

Шаблон оформлення:

Два автори:

Прізвище Ініціали 1-го автора. Дані щодо твору / Ініціали Прізвище 1-го автора, Ініціали Прізвище 2-го автора.

Три автори:

Прізвище Ініціали 1-го автора. Дані щодо твору / Ініціали Прізвище 1-го автора, Ініціали Прізвище 2-го автора, Ініціали Прізвище 3-го автора.

Приклади в списку літератури:

Романчук А. Г. Вища математика / А. Г. Романчук, О. В. Лимаренко. — Київ : [б. в.], 2004. — 127 с.

Стеблянко М. І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин : навч. посіб. / М. І. Стеблянко, К. Д. Гончарова, Н. Г. Закорко ; ред. М. І. Стеблянка. — Київ : Вища школа, 1995. — 384 с. — ISBN 5-11-004290-X.

Джерело з чотирма авторами

Шаблон оформлення:

Дані щодо твору / Ініціали Прізвище 1-го автора, Ініціали Прізвище 2-го автора, Ініціали Прізвище 3-го автора, Ініціали Прізвище 4-го автора.

Приклади в списку літератури:

Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням / В. І. Кудак, Л. С. Шакун, В. М. Періг, В. Є. Саваневич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Фізика. — 2019. — № 45. — С. 134—140. — ISSN 2415-8038.

Джерело з п’ятьома або більше авторами

Шаблон оформлення:

Дані щодо твору / Ініціали Прізвище 1-го автора, Ініціали Прізвище 2-го автора, Ініціали Прізвище 3-го автора [та ін.].

Приклади в списку літератури:

Фізика : підр. / І. І. Іваненко, О. П. Панасюк, М. А. Вітвицька [та ін.]. — 2-ге вид. — Київ : УВ, 2007. — 204 с.

Power Engineering / A. Andrews, R. Smith, J. Sam [et al.]. — London EP Publishers, 2019. — 319 p.

Джерело без авторів і з редакторами

Шаблон оформлення:

Дані щодо твору / ред. (за ред., за наук. ред. тощо) Ініціали Прізвище редактора.

Приклади в списку літератури:

Політологія / за ред. О. І. Семківа. — Львів : Світ, 1993. — 576 с. — ISBN 5-7773-0086-3.