Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Форматування сторінки зі списком використаних джерел – це один з базових аспектів написання дисертації, наукової роботи тощо. Сюди належать такі елементи:

 • заголовок сторінки;
 • принцип наведення й ранжування бібліографічних посилань;
 • ширина полів (берегів);
 • розмір відступів;
 • розмір міжрядкових інтервалів;
 • тип і кегль (розмір) шрифту;
 • тощо.

Відповідно до вимог ВАК, зафіксованих у стандарті ДСТУ 7.1:2006, бібліографічні посилання в списку літератури слід наводити як перелік бібліографічних записів (зазвичай ідеться про нумерований список). Сортування посилань у загальному випадку наводять за абеткою: від «А» до «Я», наприклад:

 1. Беленчук, І. А. (2004). Адміністративне право України. А.С.К.
 2. Думанська, В. (2015). Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій. Україна: аспекти праці, (2), с. 35–40.
 3. <…>
 4. <…>
 5. Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
 6. <…>
 7. Усенко, О. (2018). Право на додаткові відпустки та грошову компенсацію. Праця і зарплата, (34), с. 12.

Журнали, видавництва, університети можуть установлювати вимоги щодо розділення бібліографічного списку на списки джерел українською мовою та іноземними; списки друкованих та електронних документів тощо. Так само вони можуть визначати вимоги щодо наведення першими в переліку джерел кирилицею або латиницею і т. ін.

Щодо решти згаданих компонентів форматування, на відміну від міжнародних стандартів, таких як APA, MLA тощо, стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) не встановлює конкретних вимог. У такому разі слід керуватися методичними рекомендаціями або вимогами відповідної установи, видання. Наприклад, заголовок сторінки часто наводять як «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Також зазвичай використовують шрифт «Times News Roman» з міжрядковим інтервалом 1,5 або 2, кеглем 12 або 14. Проте такі вимоги можуть відрізнятися в різних виданнях.